Одним із основних способів збереження і покращення родючого ґрунту є меліорація земель у всіх її випадках.
Криворізький регіон, куди і входить Софіївський район, розташований в зоні недостатнього зволоження. Літні дощі, в основному мають характер злив і їх корисне використання незначне. Це створює несприятливі умови водного режиму ґрунтів у вегетаційний період. Тому для забезпечення отримання високих стабільних врожаїв виникла потреба в організації зрошуваного землеробства.
У 1939 році у колгоспі "Кам’янка" Софіївського району було побудоване перше в районі зрошення на площі 500 га з застосуванням (вперше в Україні) дощувальної техніки позиційної дії. Ця машина на опорах пересувалася з позиції на позицію за допомогою двох тракторів.
До 1960 року будівництво зрошення велося в основному за рахунок господарств.
Бурхливий розвиток меліоративного будівництва розпочався після травневого Пленуму 1966 року.
Значна увага приділялася екологічним питанням. З метою зменшення скидів стічних вод і отримання високих врожаїв кормових культур у 1976-1979 роках за рахунок державних капіталовкладень будується зрошення стічними водами м. Кривий Ріг із зрошуваним масивом держсистеми на площі 8 тис. га.
Для цього наказом Міністерства меліорації і водного господарства УРСР від 08.01.1976 року №14, як структурний підрозділ Дніпропетровського облводгоспу створено Софіївське управління зрошувальних систем. Першим керівником, який очолив управління, став Бородачик А.С.
Наказами Державного комітету України по водному господарству управління було реорганізоване в:
- Софіївське управління водного господарства від 01.12.1994 року №117;
- Софіївське управління зрошувальних систем від 19.02.2001 року №35;
- Софіївське міжрайонне управління водного господарства від 10.12.2004 року №315. Управління здійснює свою діяльність в межах, наданих йому повноважень на території Софіївського, Криничанського, П’ятихатського, Криворізького районів Дніпропетровської області.
Софіївське МУВГ діє на основі Положення, яке затверджене наказом Держводгоспу від 22.07.2005 року №217.
Управління обслуговує 23611 га зрошуваних земель, в т.ч. на держсистеми – 10717 га і 12894 га "малого зрошення" . Обслуговування меліоративних систем здійснюють дві експлуатаційні дільниці.
Міжгосподарська зрошувальна система Софіївського району складається з 5 державних насосних станцій, 27.5 км магістральних залізобетонних трубопроводів, трьох регулюючих басейнів (загальним об’ємом 45 т.м3), два ставки - накопичувачі об’ємом 22.4 млн.м3.
Загальна наявність зрошуваних земель держсистеми Софіївського району Кам׳янської зрошуваної системи Ш черги складала 6358 га, а на даний час – 4709 га.
Криворізька експлуатаційна дільниця обслуговує на держсистеми 6008 га зрошуваних земель Криворізького району, 5 державних насосних станцій зрошення, 3 дренажних насосних станцій, 4 регулюючих басейнів загальним об’ємом 100 тис.м3, три ставка накопичувача загальним об’ємом 16 млн.м3, 35 км магістральних трубопроводів.
В зоні діяльності управління знаходиться "мале зрошення" : Софіївський район – 2256 га, Криворізький район – 8070 га, Криничанський район – 1453 га. П’ятихатський район – 1115 га.
Після реформування агропромислового комплексу внутрішньогосподарські меліоративні фонди на площі 16829 га передані в комунальну власність сільських та селищних рад.
Крім функцій, пов’язаних з експлуатацією зрошуваних систем, фахівцями управління здійснюється контроль за дотриманням водоохоронного законодавства.
В зоні діяльності управління налічується 4 середні річки, 43 малих довжиною більше 10 км. і 143 річки довжиною до 10 км. Загальна довжина річкової мережі становить 1468 км. В регіоні знаходиться 26 водосховищ і 407 ставків.

Зона діяльності Софіївського МУВГ